Tenaga Kerja

  • Pengurusan kesepakatan kerja bersama
  • Pengurusan peraturan perusahaan
  • Pengurusan Serikat Buruh
  • Pengurusan perjanjian kerja
  • Konsultasi dan kewajiban
  • Penegakan Hak Tenaga kerja
  • Penegakan Hak dan kewajiban perusahaan